KLUB PŘÁTEL ZAKRSLÝCH TEDDY

Novinky

 

 

Leden 09

Všem chovatelům a přátelům plemene Zakrslý teddy přejeme mnoho chovatelských úspěchů a mnoho společně prožitých chvil s teddy králíčky v Novém roce 2009!!!!

Jak jsem již uvedla v prosincovém příspěvku, bude nutné začít s nezbytnou selekcí chovných zvířat. Zatím bude opravdu ale velmi mírná a do chovu se  nesmí pouštět ta zvířata, která nesplní naprosto základní požadavky (jejich potomci nedostanou již evidenční čísla).

Jedná se o tyto vylučující vady:

1. Hmotnost těla nad 1600 g (netýká se březích a kojících samic)

2. Délka uší nad 7 cm (měřeno mezi ušima od hlavy ke špičkám uší).

3. Závažné zdravotní obtíže: rozštěp pyje, srůsty zvukovodů, výrazně křivě rostlé zuby.

Každý chovatel si ručí za svůj chov sám a v jeho vlastním zájmu je zařazovat do chovu jen ta nejkvalitnější zvířata. Proto se domnívám, že tyto zcela zásadní nedostatky (vady) se setkají s pochopením každého slušného chovatele. Pro ty, co chtějí jít dobrovolně dále (a věřím, že jich bude hodně) jsou zde následující vady, z kterých (pokud s tím budou členové klubu souhlasit) by se zhruba v polovině tohoto roku učinily vady pro chov vylučující.

Jedná se o: 1. naprostou absenci čelenky (trvale, ne jen v době línání). 2. Velmi protáhlý tvar těla. Event. i další....

Současné doporučení pro chovatele:

Zařazovat do chovu kvalitní jedince odpovídající co nejvíce standardu. Pokud to bude možné, snažit se barevně sladit chovné páry (tj. bílý s bílým, červený s červeným, černý s černým či modrým...). Snažit se odbourat hlavní exteriérové nedostatky u teddy králíčků (protáhlý tvar těla, vystouplé kyčle, protáhlý tvar hlavy, délka uší optimálně 5 - 5,5 cm, optimalizovat hmotnost těla, dále je třeba sledovat kvalitu srsti a pokusit se o jednobarevnost. Naopak snažit se upevnit přednosti. Protože zbavit se exteriérových nedostatků, kterých je u teddy králíčků mnoho bude velmi velmi těžké a bez nové krve prakticky nemožné, je možné chov obohatit o novou krev, zakrslý barevný králík, lvíček či hermelín - a jejich potomky, typové jedince zařadit do dalšího chovu. Apeluji na všechny chovatele, aby příbuzenskou plemenitbu využívali prozatím jen a jen v opodstatněných situacích, kdy je přínosem!  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROSÍM, POKUD BY V KLUBU BYL NĚKDO TECHNICKY NADANÝ A DOKÁZAL BY SI PORADIT S PROGRAMEM POČÍTAJÍCÍM PŘÍBUZNOST ZVÍŘAT, OZVĚTE SE MI NA MAIL: iva.smrhova@seznam.cz

NA STRÁNCE https://genealog.wz.cz/JE KE STAŽENÍ PROGRAM, KTERÝ BY V CHOVU TEDDY BYL VELKÝM PŘÍNOSEM. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

https://psotnik.info/bb/viewforum.php?f=17 Na této adrese je umístěna nová diskuse, kde je možné diskutovat o zakrslých teddy a všem, co se děje v klubu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA ZAKRSLÝCH TEDDY KRÁLÍČKŮ A TEDDY BERÁNKŮ
Občanské sdružení Na větrné hůrce ve spolupráci s Klubem přátel zakrslých teddy, ZO ČSCH Česká Lípa I a ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců pořádá dne 25.4.2009 od 9,00 do17,00 v chovatelské hale ve Staré Lípě 4. českolipskou výstavu morčat a 1. Speciální výstavu zakrslých teddy králíčků a teddy beránků. Více v sekci Výstavy a srazy.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

V měsíci únoru t. r. bude KPZT pořádat Seminář zaměřený speciálně na Zakrslé teddy. Přesný termín ještě není k dispozici. Místem konání bude Praha. Bude možné si s sebou vzít svého králíčka na posouzení exteriéru. Přednášku velmi doporučujeme všem, co se zajímají o chov a jeho specifika.

Prosinec 08

Upozornění pro členy klubu: 

Do konce letošního roku budou evidenční čísla vydávána beze změny, ale od příštího roku bychom již započali se základní, ale nutnou selekcí zvířat pro chov, která nás nemine. Čím dříve s ní začneme tím lépe. Pro příští rok by se do chovu přestali zařazovat jedinci s hmotností těla přes 1600 g, jedinci s velmi protáhlým tělem, s naprostou absencí čelenky (i mimo období přelínávání) a se závažnými zdravotními obtížemi, které do chovu nepatří, protože se mohou přenášet na další generace - rozštěp pyje, srůsty zvukovodů, významně křivé (přerůstající) zuby. Na mláďata těchto zvířat klub nebude vydávat evidenční čísla.
Klub rovněž začne doporučovat rozdělit zvířata do skupin dle barev a bude podporovat skutečnost, aby chovatelé mezi sebou připoustěli barevně srovnatelné jedince - tj. bílá s bílou, červená s červenou či s aprikot, modrá s modrou či s černou. Rovněž bychom zavedli funkci jakýchsi poradců chovu, kteří by zájemcům v otázkách plemenaření poradili.
Prozatím se jedná pouze o návrhy - prosím všechny, kdo se k tomuto tématu chtějí vyjádřit, ať tak učiní v diskusním fóru telefonicky na mé číslo 773 577 600 nebo mailem: iva.smrhova@seznam.cz Návrh upravíme dle Vašich připomínek a v příštím roce již bude platit bez výjimek.
Více o návrzích v článku zařazeného jako podsekce sekce Standard plemene.
 
 
Fotografie 
Pokud máte doma pěkného typového teddy s ukázkovou kresbou nebo barvou, nafoťte ho a pošlete Katce Janečkové na její mail. Fotky budou použity pro doplnění článku o barevných rázech teddyho, budou chráněny proti kopírování. 
 
5. 12. 08
proběhla v Kolíně - Štítarech Výroční členská schůze Klubu chovatelů zakrslých králíků. Na této schůzi, které se mimo jiné účastnili představitelé ČSCH se hovořilo i o Zakrslých teddy. Členové klubu KCHZK byli informováni o existenci a činnosti našeho klubu a v budoucnu bude možné uvažovat o jakési formě spolupráce mezi oběma kluby. To je určitě dobrá zpráva pro náš klub.
 
Zpravodaj KPZT č. 1/2009
V současné době probíhá příprava dalšího čísla Zpravodaje klubu, který vydáváme 1x ročně. Velmi přivítáme Vaše příspěvky, směřujte je na mail: katka.janeckova@gmail.com
 
Jednání s ČSCH
Na výstavě v Letňanech jsme se nakontaktovali na ČSCH a zahájili s nimi jednání o založení oficiálního klubu věnujícímu se chovu Zakrslých teddy. Pro jeho budoucí činnost bude velmi důležité najít osoby, které budou ochotné se angažovat ve vedení a činnosti klubu. První věcí ale je, zda o tuto cestu budou mít členové dosavadního klubu zájem. Proto prosím, pište Vaše názory na tuto důležitou věc na mail: iva.smrhova@seznam.cz a připojte, zda byste byli ochotni se na činnosti řádného klubu podílet a v jakém rozsahu a zda budete mít o členství nadále zájem.
Samozřejmě velmi přivítáme i další chovatele teddy králíčků, kteří o členství v klubu budou mít zájem a dosud nejsou členy KPZT!
 
Nový článek na webu 
Pokud patříte mezi ty, co se více věnují chovu a šlechtění teddy, v sekci Plemeno a standard najdete nový článek, který prezentuje návrhy na směry v chovu pro příští rok. Jedná se opravdu o návrhy kudy chov směrovat, navrhuji diskusi na toto téma, kdo bude mít zájem, může se zapojit.
 
Děkuji všem,
kteří se přihlásili na naši výzvu, že hledáme aktivní členy klubu chotné pomoci s administrací webu a některými dalšími věcmi. Připomínám jen, že je stále volná pozice človíčka, který by spravoval sekci Výstavy.
Do KPZT i nadále hledáme všechny nadšené chovatele tohoto plemene, kteří budou ochotni aktivně se podílet na dění v klubu.
Dále velmi přivítáme zkušené chovatele zakrslých plemen králíků, kteří se více věnují genetice králíků nebo někoho, kdo by měl zájem se naučit pracovat s programem, počítající příbuznost zvířat (genealog).
 

Připomínám, že v sobotu 6. 12. 08 proběhne Speciální výstava zakrslých plemen králíků v Kolíně, které se můžete účastnit!!!

Pokud někdo má zájem vstoupit do Klubu chovatelů Zakrslých plemen králíků, je k tomu jedinečná možnost, protože v pátek se uskuteční výroční klubová schůze, kde se budou přijímat noví členové klubu. V případě zájmu mě kontaktujte (Iva Šmrhová) a já Vás nasměruji dále.

Tuto sekci spravuje Iva Šmrhová, mail: iva.smrhova@seznam.cz, tel.: 773....

Říjen, listopad 08

Výstava Letňany - poděkování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili výstavy v Letňanech ve dnech 21. až 23. listopadu, zvláštní dík patří vystavovatelům teddíků, kteří tak pomohli s oficiálním představením se klubu přátel teddy králíčků široké veřejnosti a to laické i odborné. Velký dík patří i těm, co se na expozici přijeli podívat (mnohdy hodně zdaleka) a seznámit se s ostatními členy klubu, třeba i bez svých králíčků. Osobně velmi děkuji i nečlenům klubu, slečně Romaně Sovové, která na výstavě představila Teddy beránky a Hance Zralíkové, která pomohla se zajištěním expozice.

Pokud jste se výstavy nemohli účastnit a máte zájem o kalendář či knihu o teddících, je stále možné její zakoupení, na tomto webu se dozvíte jak postupovat. Zakoupením knihy či kalendáře podpoříte činnost našeho klubu.

Více o uskutečněné Výstavě v sekci Výstavy a srazy.

Na závěr jedna výzva: Prosím všechny kdo budou mít zájem a výstavy se účastnili, pošlete mi Vaši reakci na uskutečněnou výstavu, ať víme, zda na příště tuto akci opakovat či nikoli.

 

 

Nový klub!

Nově vznikl Klub priateľov Teddy na Slovensku, webové stránky jsou: https://www.kptns.webnode.sk  Zakladatelem klubu je Martin Filip, v současné době má klub dva čestné a čtyři řádné členy, chovatele teddy králíčků a teddy beránků na Slovensku. Moc držíme palce, ať se práce na plemeni daří!

  

Výstava Letňany již za týden!!!

Pro zájemce o výstavu v Letňanech jsou ještě stále volné prostory pro vystavení Vašeho teddyho! Pokud máte pěkně stavěného teddyho s kvalitní srstí a barvou či kresbou, chcete ho představit na výstavě a máte chuť a čas využít této nabídky, přihlašte se a pomozte nám vytvořit kvalitní expozici teddíků. Zatím nám stále chybí několik zvířat na pátek a neděli, ale je možná i sobota! Mimopražští si nemusí vozit klece, jsou zajištěné kotce! Na výstavě bude k dispozici i kniha o teddících, kalendář, propagační CD, samolepky klubu, letáčky, malé občervení....K vidění jsou vedle králíků také hlodavci, ptáci, drůbež a kočičky!

Více info v sekci Výstavy a srazy nebo na mailu iva.smrhova@seznam.cz  nebo na tel.: 773 577 600. Prosím ale, přihlašte se co nejdříve!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Jsem ráda, že po haló s paní, co zneužívala fotografie teddíků členů i nečlenů KPZT (viz níže) můžu do Novinek přidat něco opravdu zajímavého a důležitého. Je jí nově vycházející kniha, která se chystá....

....pro všechny majitele a milovníky teddy králíčků, že v měsíci listopadu bude vycházet kniha, která bude věnována dětem a teddy králíčkům. Jedná se o první knížku s tématikou teddíků v ČR. Myslím, že žádný chovatel a příznivce plemene Zakrslý teddy si ji nenechá ujít.

Kniha bude k prodeji na výstavě v Letňanech a to po celou dobu trvání výstavy. Rovněž bude možné knihu si objednat poštou na dobírku, na mailu: linda.krajska.libanska@atmado.cz  KNIHU SI MŮŽETE JIŽ NYNÍ OBJEDNÁVAT!!! Neváhejte ale, počet výtisků je omezený, ať se na Vás určitě dostane!

Cena: 180 Kč.

Dále je možno knihu zakoupit na autogramiádě, na kterou jste všichni srdečně zváni.

Kdy: 5. 12. 2008

Kde: Vinohradská 40, Praha 2

Od: 14.00 - 17.00 hodin

Pro všechny děti a rodiče zde bude možnost setkání nejen s autory knihy, ale i s maskotem králíčka,který bude přítomný v životní velikosti.

Titulka knihy: 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Upozornění pro všechny členy klubu a chovatele teddíků!!!

Vyskytla se mezi chovateli osoba, která, omlouvám se, ale nemám pro to jiné označení, krade fotky teddy králíčků, dospělých i miminek a vydává je za své na svých stránkách! Děkuji moc za upozornění na toto chování. Zatím to řešíme společně s poškozenými, zatím nezveřejňuji jméno a chs dotyčné osoby. Snad se chytne za nos již nyní. Už jednou jsme řešili autorská práva na fotografie ale toto opravdu nemá obdoby. Snad žádný soudný člověk by si něco takového nedovolil, vždyť se mezi sebou známe a měli bychom se vzájemně chovat slušně.....opatřením proti podobným podnikavcům bude jen to, dávat si do fotek jméno králíčka a z jaké je CHS....

TAKŽE JIŽ JE TO POTVRZENO. JEDNÁ SE OPRAVDU O PANÍ, KTERÁ KOPÍRUJE FOTKY OSTATNÍCH A VYDÁVÁ JE ZA SVÉ VLASTNÍ. POŠKODILA HNED NĚKOLIK CHOVATELSKÝCH STANIC. Dokonce si dala inzerát na klubové stránky. Jedná se o CHS Biba, paní Martina Ubalová.

Zkopírovala si pro sebe fotku bílé hotot samičky z CHS Králíci od lesa Jitky Mejzlíkové. Z jejích stránek "Miška Malá Zoo" - takováto samice se Lence Tesařové nikdy nenarodila, tato fotka je paní z Horeckých vrchů Myška z Mistrovic (https://horky.eu/teddy_samice.html). "Misy z Andromedy" - tato samička se taky nenarodila v chs Andromeda (je to Missy von Manu´s Kuschelteddy, majitel paní z Horeckých vrchů).
Samečci: "Mikky od Železných hor" - slečna z chs z železných hor má teď první miminka a tak pochybuji, že by tato paní od ní měla samečka, který se shoduje s Austinem z chs Minowara (fotečky jsou ztaženy z https://www.splnenysen.wbs.cz/Nasi_samecci.html)- "Emilio" - fotka je fotka teddy samičky chs od Babího lomu (tato chs už nefunguje, ale je to určitě samička odtud). Andy - první fotka chs Hesara - samička Amálka z vrhu A https://www.hesara.wz.cz/main.htm, třetí je Bonsai, který působí v chs Minowara, další poškozená chovatelská stanice.
Fotečky miminek ze tří týdnů jsou zase vaší členky Gabriely Sedláčkové https://www.mazlicikralici.websnadno.cz/Na_prodej.html 

 Skutečným chovatelům nad jejím chováním určitě zůstává rozum stát. Kde je nějaká chovatelská etika a obyčejná lidská slušnost? Paní zřejmě vidí jaký bude mít zisk, když nějaké křížence prodá jako teddíky. A k tomu potřebovala mít pěkné fotky. Otázka je, jak králíčci této paní ve skutečnosti vypadají, co to je za rasu a hlavně, v jakých podmínkách asi žijí? To už ale může být i podnět pro zahájení řízení proti této paní. Také bude třeba se domoci toho, aby fotky, které bez souhlasu kohokoli z poškozených zkopírovala na své stránky byly bez prodlení odstraněny.

 

!!!!!! Srdečně zveme všechny přátele teddy králíčků na listopadovou výstavu v Letňanech!!!!!!


Výstava Letňany 08 je otevřena pro širokou veřejnost,

velmi vítáni budou všichni milovníci teddy králíčků, pro které jako klub příznivců plemene Zakrslý teddy chystáme expozici teddíků různých barev a kreseb.

Výstava se koná na výstavišti Praha - Letňany, 21. - 23. listopadu 08. Kontakt na pořadatele výstavy: 284..., e-mail: sekretariat@cschdz.cz
Pro více informací o expozici, kterou chystá KPZT klikněte na sekci Výstavy a srazy a potom na Letňany. Kdo má zájem o účast se svými králíčky, stále máte možnost se přihlásit. Vítáni jsou i ti, co budou ochotni pomoci s provozem expozice. Je třeba zajistit všechny tři dny.
Otevření pro veřejnost
Výstava bude přístupná v: 

pátek od 14:00 do 18:00 h

sobotu od 8:00 do 17:00 h

neděli od 8:00 do 12:00 h


Vedle králíčků všech plemen a velikostních rázů budou k vidění i ostatní domácí mazlíčci např. morčata, nutrie, činčily, holuby, drůbež apod.....

 

Prosím ty, kdo by byli ochotni aktivně se podílet na chodu KPZT, aby si přečetli následující řádky a co nejdříve se přihlásily na mailu iva.smrhova@seznam.cz Máme sice velmi mnoho členů, bohužel ne mnoho aktivních. Prosím, rozšiřte řady aktivních členů! Nutně potřebujeme pomoc!!! V prvé řadě hledáme někoho, kdo by si vzal na starost přijímání nových členů do klubu. Měl by to být samozřejmě někdo spolehlivý, rychle reagující a často se vyskytující na webu se zkušenostmi s administrací nebo ochotou se s administrací webnode naučit (velmi jednoduché). NOVĚ ZAJIŠŤUJE KLÁRA ZELENKOVÁ - DĚKUJI!

Rovněž prosím, pokud by byl někdo ochoten a vzal si na starost organizaci výstavy konané v Prosinci v Kolíně, kontaktujte mě na mailu iva.smrhova@seznam.cz Předám podklady a se vším pomohu a poradím!!!

Dále hledáme aktivního človíčka, který by byl ochoten průběžně pročítat diskusní sekci a reagovat na příspěvky, často se tam někdo na něco ptá - je opravdu důležité na tyto dotazy rychle odpovídat. Zatím není nikdo, kdo by se o tuto sekci staral.

Rovněž hledáme šikovného človíčka, administrátora, který by byl ochoten pracovat v týmu a pro klub a aktualizoval by průběžně stránky, vymýšlel by novinky, rozesílal informační maily apod......

Pokud se necítíte na žádnou z uvedených aktivit ale máte jiný nápad, který byste chtěli realizovat pod hlavičkou KPZT, prosím, ozvěte se mi na mail: iva.smrhova@seznam.cz

POKUD SE NECÍTÍTE NA ŽÁDNOU Z AKTIVNÍCH POZIC, ALE RÁDI BYSTE PŘISPĚLI RADOU, PROSÍM POŠLETE NÁM SVÉ NÁVRHY NA ZLEPŠÍ ČINNOSTI KLUBU, CO BYSTE NAVRHOVALI ZKVALITNIT, ČEMU SE VÍCE VĚNOVAT ATP. MOC ZA VŠECHNY ADMINISTRÁTORY WEBU DĚKUJI!!!! Iva, CHS z Drinopolu

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výstava v Letňanech

V sekci Výstavy a srazy jsou doplněny nové info o výstavě v Letňanech. Na výstavu srdečně zveme všechny z klubu!!! Bude to možnost, jak se poprvé sejít v trošku větším počtu. Chtěla bych zajistit posouzení teddíků a setkání s p. Šípem. Kdo má o výstavy teddíků zájem, další výstava bude pak v prosinci v Kolíně.

V KPZT vítáme nové členy, kterými jsou:

Jana Zýmová, Dagmar Zoldová, Daniela Martínková, Veronika Marková, Lucie Houžvičková, Petr Pospíšil, Kateřina Janečková, Zuzana Tomášková a Alena Vráblíková.  

Všem se jménem klubu omlouvám za zdržení se zápisem mezi členy klubu. Bohužel jsme měli organizační obtíže. Monice z CHS Monchichi, která členy zapisovala nefungoval více jak měsíc internet a ani e-maily, a tak, když jsem to zjistila, jsem členy zapsala dodatečně, ale již se zpožděním. Věřím, že pro ně členství v klubu bude přínosem a že toto zdržení omluví.

Bohužel, naše aktivní členka, Monika z CHS Monchichi opustila naše řady.

Bylo to velmi rychlé, spontánní rozhodnutí a trochu bych možná řekla i ukvapené. Monika svým rozhodnutím všechny v klubu velmi zaskočila. Chtěla bych jí na tomto místě velmi velmi poděkovat za její přínos pro klub a poděkovat za odvedenou práci. Trochu mě mrzí, že mě veřejně obvinila z věci, která se nezakládá na pravdě. Velmi bych si přála, aby v klubu panovala vstřícná, milá a přátelská atmosféra. Také, abychom se dokázaly vzájemně takto neobviňovat. Moc bych chtěla všechny poprosit, pokud by se někdy stalo, že se objeví jakýkoli problém, dokažme se k tomu postavit a otevřeně jej probrat, popovídat si s klidnou hlavou a vyřešme to ku prospěchu všech. To bohužel poněkud selhalo, protože žádný rozhovor, žádná schůzka se nekonala.....Znám poměry v některých pejskařských klubech, asi jako více z nás, občas se stává, že pak stojí něktěří lidé se záští proti sobě a nutno si říci, o to přece nestojíme! Zde nevládne žádné vedení, pokud nebude řádně zvoleno a nediktuje ostatním co mají dělat.

Na prvním místě je u nás všech přece naše láska k teddíkům a teddíci jako takoví, pro ně to přece všechno děláme. Pokud se někdo do teddíků zamiluje srdcem, je to láska na celý život a nedá si je nikým vzít, to každý z nás ví. V klubu je přece místo pro každého, kdo dodržuje naše vstupní podmínky a sepsaná pravidla. Jaká bude v klubu atmosféra záleží jen a jen na nás. PRosím, nezkažme to, co bylo již započato a stálo opravdu mnoho a mnoho úsilí, které asi kolikrát není vidět. Podílejme se ale všichni z klubu na kvalitním chodu KPZT. Vždyť je to náš klub a slouží jen a jen nám všem pro radost ne pro starost! Moniko, ještě jednou děkuji! Zapsala Iva

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode