KLUB PŘÁTEL ZAKRSLÝCH TEDDY

Žádanka

 

Žádanka o Evidenční čísla:

Žádanku o evidenční čísla vyplňuje každý člen Chovatelské základy, který hlásí nový vrh své Chovatelské stanice. Žádá tak Plemennou knihu Zakrslých teddy o přidělení evidenčních čísel.

Vyplněnou žádanku zašlete k rukám Gabriely Sedláčkové, CHS Splněný sen,  e-mail: sedlackova.gabriela@email.cz 

 Žádanka se otevře po kliknutí zde 
Zde se po kliknutí otevře vzor vyplněné žádanky
  

!!!Prosím, nezapomeňte s vyplněnou žádankou poslat i fotečky miminek a rodičů!!!

Poznámky k vyplňování žádanky:

Chovatel u vrhu zaznamená základní charakteristiku, jako údaje o matce, údaje o otci, počet narozených mláďat a počet mláďat přeživších. Ve stáří 3 - týdnů, kdy je již možné odečíst základní charakteristiku mláďat, jako pohlaví, barva srsti, barva očí atd., chovatel pro všechna přeživší mláďata vyplní Žádanku o přidělení evidenčníc čísel odešle nejlépe elektronickou poštou (mailem) na určenou adresu. K žádosti připojí fotodokumentaci celého vrhu, tzn. nejenom fotografie všech narozených mláďat, ale i fotografie rodičů.
Plemenná kniha žádanku chovatele zaregistruje, přidělí mláďatům evidenční čísla a doplní je do původní žádanky chovatele, kterou mu zašle zpět.

Na základě takto provedené registrace bude chovatel bude moci vyplnit do Rodokmenu každého mláděte přidělené evidenční číslo, což musí provést zásadně vždy ještě před předáním mláďěte novému majiteli. Jinými slovy, chovatel nesmí dát mládě "z ruky" bez platného a kompletně vyplněného rodokmenu.

Tento postup je pro pozdější uznání Zakrslého teddy naprosto nezbytný!
Plemenná kniha sestavuje z rodokmenů tzv. plemennou knihu, která obecně, stejně jako v tomto případě, slouží k přesné registraci všech chovaných zvířat daného druhu. S pomocí plemenné knihy je možné plánovitě sestavovat chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení apod.
Uvědomte si prosím, že se nejedná o zbytečnou byrokracii, ale že naprosto přesná registrace každého jedince je nezbytnou podmínkou každého plánovaného chovu.

Vysvětlení Evidenčního čísla:

Příklad: 1-1-1-07

První číslo je přidělené číslo chovatele (dle čísla jeho členství v klubu)
Druhé číslo znamená číslo vrhu, kolikátý je to vrh v dané CHS
Třetí číslo vyjadřuje číslo mláděte, tedy, kolikáté mládě se v konkrétní CHS narodilo za kalendářní rok
Poslední číslo vyjadřuje rok narození

 

Rodokmen

 

Rodokmen KPZT: (jednotný pro všechny členy klubu, je to odhlasovaný a doporučený návrh):

NENÍ POVINNÝ !!! ale je doporučený.

První strana: Rodokmenkpztvzor1.xls (36 KB)  

Druhá strana: rodokmendruhylistvzor.xls (20 KB) 

Vzor vyplnění první strany: rodokmenprvnilist.xls (99 KB)  

Poznámka: Pokud byste měli při vyplňování Rodokmenu problém, kontaktujte Ivu na iva.smrhova@seznam.cz Rovněž přijímáme návrhy na zlepšení Rodokmenu.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode